O NAS

Utworzyliśmy Międzynarodowe Zrzeszenie Rodziców i Terapeutów, które jest już zarejestrowane w narodzie, a nie w państwie.

  • Odkrywamy i diagnozujemy sposoby sterowania umysłem, o których ludzie nie mają pojęcia, a które w badaniach i pozwach, komisjach śledczych, wraz z innymi zrzeszeniami, wesprą uwolnienie życia.
  • Dajemy pieczę i ochronę szczególnie tym, którzy mają wolę uwalniać się od tego co już im nie służy
  • wdrażamy pozwy zbiorowe narodu (krzywdy na rodzinie, gospodarcze, itp.), o
  • odciążamy wszystkich finansowo ze zobowiązań,
  • Zbieramy w każdym powiecie tzw. Powiatowe Rady Życia, a także ludzi, którzy będą mogli wspierać innych jako Doradcy Terapeutyczni lub Terapeuci. Jest wiele form praktycznych, a nie jak dotąd tylko pisanych lub mówionych. Każdy wie już wystarczająco dużo by widział kłamstwa, manipulacje i nieprawidłowości, prawda?
  • Jednoczymy wszystkie ruchy pod hasłami Polska ponad podziałami, Naród ponad granicami, dodajemy nasze inicjatywy, kooperatywy, enklawy, wioski, osady. Prostotą, bez żadnej władzy i spajając nas ludzi z serca, na wiecach, warsztatach, spotkaniach i innych inicjatywach, jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystko.

To, że czasami nie chce się człowiekowi zaangażować, to efekt sterowania umysłem, usypiania, bo wcześniej nas i nasze umysły otruto i zmanipulowano.

Podlegaliśmy zbiorowej manipulacji i hipnozie. Jako Zrzeszenie odkrywamy i opowiemy Wam jak to się stało, pomożemy się odtruć, a następnie podejmiemy z nami wszystkimi działania. Po to powstaliśmy, by tą paranoję zakończyć.