TERAPIA I JEJ GENEZA

Podstawowe problemy społeczne

Zdajmy sobie sprawę, że nasza świadomość jest:

 • uświadomiona (wynikająca z wyuczenia, percepcji i inteligencji)
 • nieuświadomiona (programowana, w zależności od parametrów wejściowych matrycy DNA urodzeniowej, genetyki, płci i programowana energetycznie relacjami z otoczeniem, na podstawie zmysłów)

 

Świadome rozumienie:

 • stosowanie i rozumienie mowy i języka
 • interpretacja materii i energii
 • rozumienie zależności
 • magazynowanie pamięci

 

Nieuświadomiona świadomość:

 • ukryta dla świadomości w niskiej percepcji i wibracjach
 • odpowiadająca za pracę organów,
 • sterująca gospodarką hormonalną
 • , korzystanie z centów energetycznych, w zależności od naszego DNA

 

Chęć do życia wynika ze współpracy naszych ciał, genetyki, odporności, a także energii  i właściwości naszego urodzeniowego DNA energetycznego i dotyczy ciał:

 • fizycznego (świadomości zadbania o ciało i zaopiekowania o byt, a także czucie własnej wartości, możliwości, złudzenia samostanowienia i kreatywności)
 • mentalnego (wiedzy na temat fukcjonowania w świecie, rozumienia na poziomie podstawowym procesów, umysł połączony z sercem określa nam czuciowiedzę i zwielokrotnia percepcję oraz daje możliwość postrzegania wielowymiarowego)
 • energetycznego (odczuwania energii uczuć, przepływu między centrami, połączeń energetycznych z naturą i innymi przedmiotami lub istotami i ich centrami energetycznymi, a także emocjonalnego (odczuwania energii odczuć emocji i poczuć o niskich wibracjach,
 • duchowego (czucia esencji duszy połączenia z eterem, intencji oraz inspiracji, świadomości obecności połączeń i relacji pomiędzy duszami, duchem – wykazanych jako duch święty w niektórych religiach)
 • świadomości czucia (jedności, tożsamości, zaopiekowania, miłości, prawdy, wdzięczności)
 • jaźni (czuciowiedzy łączącej prawdziwe uczucia, emocje, wyższy umysł, łącząca nas wszystkich obecnością)

 

Człowiek w doskonałych warunkach ma możliwość do:

 • czytania, rozumienia z przestrzeni, czyli inteligencji wszechświata, zwanej źródłem
 • stosowania telepatii (wyższy umysł)
 • łączenia się percepcją świadomości za pomocą szyszynki z innymi elementami wewnętrznej inteligencji i świadomości
 • wymiany energetycznej, na wyższym etapie czuciowiedzy, bioenergoterapii, itd..
 • widzenia energii, esencji duszy zwanej aurą, wyostrzenia zmysłów, widzenia peryferyjego
 • wykorzystanie umysłu jest tak mocne, że żaden komputer nie ma szansy mierzenia się z czuciowiedzą, co nazywane jest z poziomem geniuszu
 • nawet biolokacji i odkrywania takich talentów, o których często na kanałach i programach, a do których większość z nas jest zdolna.
 • itd…

 

Miejmy świadomość, że już nie chodzi o pieniądze, bo te się dopisuje sprzedając nam kredyty, drukuje by sterować i dokonywać bezprawnych zakupów materii, a przede wszystkim do pośredniego kupowania naszej, chodzi tak naprawdę o naszą energię życiową (w ujęciu fizycznym, wykorzystywaną do zabijania eteru, wytwarzania fal eketromagnetycznych telefonii komórkowych i internetu i wykorzystywaną do pracy i tworzenia materii oraz sterowania umysłem, głównie na bazie 5G, która pobierana jest poprzez pozorne wywłaszczenie:

 • kierowania lub narzucania uważności (wszystkie zmysły, obraz, smak, dźwięk, inne)
 • uwiązania naszej decyzyjności (np. umowa kredytowa)
 • przeinaczenia języka (np. dualizmy i fałszowanie języka, służy do kodowania odmiennej informacji w umyśle świadomym, energetycznej wibracji słowa w nieuświadomionym)
 • przewartościowania
 • niedowartościowania

 

stosowane na nas jest przez anomalię hipnotyzowanie i wprowadzanie w trans, uśpienie lub otumanienie (stanowczo zabronione prawem naturalnym):

 • kodowanie obrazami, słowami, energią słowa (hologramy wmawiające śmierć, zagrożenie, lęki, choroby, niedoskonałości, tzw. doskonałości, w tym zdjęcia prognozujące, reklamy uruchamiające programy nieświadomego umysłu, ściągające uważność itd..)
 • ocenianie (narzucania sposobów, obniżanie wartości, dzielące,
 • kontrolowanie
 • standaryzacji (unikanie wyjątkowości, klonowanie i przedstawianie jako jednakowe, stosowanie zasad, przepisów i klasyfikacji)
 • odwrócenia uwagi (wykorzystanie poczucia czasu, stosowanie dualizmów
 • zwielokrotnienia, z pominięciem wartościowych komunikatów
 • przeładowania informacjami na skutek skomplikowania, w celu zgadzania się na nieznane i przyjmowania do wiadomości
 • trucie w celu osłabienia naszej percepcji, świadomości, odcinania od energii ziemi:

 

Co nas truje? Odbywa się to na polach / w obszarach:

 • żywności (supermarkety, sieciówki, przyzwolenia , fałszywe certyfikaty, pozbycie się trucizn wyprodukowanych w innych np. azot, fluor, itd…)
 • umysłu (gry komputerowe, filmy, seriale, wiadomości)
 • przestrzeni eterycznej (trucizny celowo zrzucające chemikalia na powierzchnię eteru, fale elektromagnetyczne)

 

Co jeszcze nas zniewala i osłabia? Czyż nie podlegamy?:

 • modyfikacji genetycznej (modyfikacja człowieka genami zwierząt, zwierząt zjadanych na człowieka – obniżanie odporności, wymuszanie kanibalizmu pośredniego)
 • usypiania (głupi jaś), np. otrutego wcześniej organizmu, który w wyniku osłabionej percepcji, uruchomienia wewnętrznych procesów znieczulenia (bezczucie) i oddawaia energii poprzez otwarte portale centrów energetycznych, nie zwraca uwagi na samopoczucie, nie czuje zależności w wyniku programowania hasłami włączającymi systemy przekonań, dualizmami dezorintujacymi przekaz wibracyjny i słowny, które są przeciwstawne i stosowania
 • uzależnianie (np. od niezdrowego jedzenia, z jednoczesnym jego promowaniem i systemami przyzwoleń)
 • uwodzenie
 • otumanianie
 • usprawiedliwianie
 • blokowanie
 • rozdzielanie (energii męskiej i żeńskiej – wojny, konflikty, nienaturalne parowanie poprzez anomalię, oddzielanie od energii kosmosu i ziemi, np. poprzez nakładanie masek lub szczepienia)
 • pozbawianie pamięci.

 

Wszyscy jesteśmy połączeni świadomością

W zależności od poziomu naszego EGO (które w idealnych warunkach nie musi istnieć, gdyż czujesz siebie w relacji i percepcji istnienia innych istot i materii), człowiek posiada większą lub mniejszą zdolność do korzystania z energii ziemi i kosmosu, a tym samym ograniczaniem pasożytowania na nas, w celu jej pozyskania m.i.n do celów niewolenia.