Po czynach się poznamy. W wolności i jedności narodu

Dobrodzieju i Dobrodziejko,

Są Narodowe Instytucje będące narzędziami uwolnienia min.

  • Międzynarodowy Sąd Lachicki,
  • Sąd Wyjątkowy z art. 175 ust.2 tzw. Konstytucji w tym Sąd Kontrolny,
  • Narodowa Rada Życia,
  • Unia Rdzennych Narodów,
  • Lachicki Urząd Konsularny,
  • Międzynarodowe Zrzeszenie Rodziców,
  • Międzynarodowe Zrzeszenie Terapeutów
  • i wiele innych

My jako rdzenni odnajdujemy tę jedność poprzez sposoby na wspieranie się w trudnościach oraz prawdzie tego kim jesteśmy. Korystając z praw krajowych i międzynarodowych dużo łatwiej jest stając za sobą odbudowywać i odzyskiwać to co skradzione, bez możliwości utracenia.

Zrezygnowaliśmy z większości sposobów proponowanych przez korporacje takie jak aplikacje, portale, tzw. media społecznościowe, tzw. komunikatory, na rzecz tworzenia społeczności tych, którzy potrafią czuć, darzyć i czynić.

Ta wiadomość jest dla tych, którzy którzy czują jak mocno próbowano nas poróżnić i by wiedzieli, że jesteśmy i czekamy tworząc narzędzia uwolnienia bez fikcji granic i innych utrudnień stawianych człowiekowi. Napisz na biuro@narodu.pl, być może również dołączyć do  pozwów zbiorowych narodu dotyczących krzywd od korporacji i innych fikcji pochodnych oraz uproszczeń tego co próbowano skomplikować by móc żyć z godnością i wolnością.

Jak zobaczysz komentarz od kreta lub od tego czegoś co próbuje bojkotować takie działania, zapytaj się go co czyni dla swojej rodziny, a być może w ogóle okaże się, że to nie człowiek. Ty masz wybór i podążaj czując  i w ten sposób odzyskując swoją godność, pamiętając, że jako jedność stanowimy moc i mądrość i po czynach się poznamy.

Zdrawiamy
Gosia, Paweł
Rada Życia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *