PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ – LUDZIE

1. DLA LUDZI STABILNYCH FINANSOWO, KTÓRZY PRACUJĄ NA ETACIE LUB PROWADZĄ DZIAŁALOŚĆ, A TAKŻE TYCH, KTÓRZY PRODUKUJĄ COŚ SAMODZIELNIE
Dlaczego warto przyjrzeć się alternatywom?

Wyjaśnienie: Korporacje, które działają na szkodę życia, ale także przedsiębiorstwa, które działają na szkodę życia, kradną to życie komuś, np. oferując to, co system narzuca, starają się zwerbować nas, by ta działalność realizowana była na naszej energii, z naszym przyzwoleniem, naszej wolnej woli. Pracując na szkodę życia, sami przez to się więzimy. Wycofanie się z uczestniczenia w tym, uwalnia człowieka od odpowiedzialności i tym samym późniejszych zdarzeń, w imię zasady „to co siejemy, do nas wraca”, nie koniecznie w tej samej postaci lub tym samym obszarze). Inną kwestią jest fakt, że nie ma potrzeby płacenia podatków w grupach, które są już uwolnione i działają na zasadach autonomii rdzennej ludności.

Wskazania:

 1. Zmiana zawodu na taki, który będzie nam służył (lista takich zawodów na stronie ZAWODY ŻYCIA ), a jeżeli masz przedsiębiorstwo, które chce zmienić swoją działalność, gdyż samo realizuje się w przestrzeni szkodzącej innym, zapraszamy na stronę PRZEDSIĘBIORSTWA ŻYCIA, KOOPERATYWY.ZYCIA.PL, WSPÓŁDZIELNIE ŻYCIA
 2. Wyjedź i znajdź gospodarstwo, osadę, enklawę, współdzielnię, pracownię, która nauczy Cię coś produkować, jakiejś usługi którą społeczność będzie potrzebowała. W większości przypadków, będzie możliwa adaptacja do tego co lubisz, nawet jak wcześniej nie zdawałeś / aś sobie z tego sprawy.
 3. Zmiana przestrzeni życia, np. założenie OSADY ŻYCIA lub nawet ENKLAWY ŻYCIA, z grupą znanych lub nieznanych (poznanych na warsztatach życia, mocy, czucia lub innych, z którymi poczujemy się jak w rodzinie)
 4. Wzięcie udziału w warsztatach, w których możemy poznać innych, uzyskać świadomość i czucie, a przede wszystkim na których możemy zmierzyć się z innymi opiniami, na te same tematy. Ludzie, którzy przyjeżdżają, są to Ci, którzy mieli się z nami spotkać. Inaczej mówiąc, warsztaty, juraty to doskonała forma odpuszczenia tych spraw, które nam nie służą, przepracowania tego, co nie uzdrowione WARSZTATY ŻYCIA,

 

2. DLA LUDZI, KTÓRZY NIE MAJĄ PRACY, KTÓRZY NIE MAJĄ MOŻLIWOŚCI ZWRÓCENIA SIĘ NIGDZIE O WSPARCIE
Dlaczego warto należy pomyśleć o alternatywach do systemu?

Wyjaśnienie: rozpoczynając pracę w dziedzinie, która Ci nie służy, np. będzie sprzeczna z Twoimi wartościami, jest najgorszym z możliwych przyzwoleń, gdyż zmusza człowieka do stopniowego pozbycia się tych cech wrażliwości, które były Jego / Jej ważną cechą. Im bardziej kreujemy siebie w ten sposób, tym bardziej przestrzeń i otoczenie, któremu „szkodzimy”, bo nawet system dla którego pracujemy „krzywdzi”, albo nie jesteśmy w suwerenności z innymi, które chcą dla wszystkich go zmienić, krzywdzimy siebie i z czasem, pracując w takich firmach, ludzie nabywają bezczucia. To naturalnie powoduje, iż przestają być ludźmi, a raczej wytresowanymi, usprawiedliwiającymi się niewolnikami. Przyzwalanie, to obszar ignorancji, a to prowadzi do ignorowania siebie samego w innych ważnych sprawach i tym samym kolejne schematy wyuczone, które nie są nami.

Wskazania:

Patrz, które z powyższych opcji są Ci bliskie, można rozpocząć nowe życie nauczyć się zawodu i zamieszkać wraz z rodziną w miejscu, które nam sprzyja.

 1. Wyjedź i znajdź gospodarstwo, osadę, enklawę, współdzielnię, pracownię, która nauczy Cię coś produkować, jakiejś usługi którą społeczność będzie potrzebowała. W większości przypadków, będzie możliwa adaptacja do tego co lubisz, nawet jak wcześniej nie zdawałeś / aś sobie z tego sprawy.
 2. Załóż z innymi OSADĘ LUB ENKLAWĘ, waluta komplementarna, pozwoli Ci barterowo rozliczać się na początku, a zdobyty / wyuczony wcześniej zawód lub produkty, które nauczysz się robić dla innych w społeczności, dadzą Ci i Twojej rodzinie nowe życie.
 3. Wzięcie udziału w warsztatach, w których możemy poznać innych, uzyskać świadomość i czucie, a przede wszystkim na których możemy zmierzyć się z innymi opiniami, na te same tematy. Ludzie, którzy przyjeżdżają, są to Ci, którzy mieli się z nami spotkać. Inaczej mówiąc, warsztaty, juraty, to doskonała forma odpuszczenia tych spraw, które nam nie służą, przepracowania tego, co nie uzdrowione WARSZTATY ŻYCIA,

JAKIE KROKI PODJĄĆ?

Poinformowanie dowolnego urzędu, że wychodzi się z systemu na bazie przygotowanych przez Sąd Lachicki orzeczeń i suwerennej woli człowieka

Już tylko zrzucenie z siebie odpowiedzialności tego, że przyczynialiśmy się do rządzenia kogoś, co nas zniewalało:

 1. uwalnia naszą psychikę, sprawia, że zamykamy pewien rozdział w swoim życiu, zwiększamy poziom swojej satysfakcji
 2. powoduje, iż wybieramy mniej przyzwoleń systemowych, bardziej kierujemy się prawdą i miłością
 3. szukamy nowych alternatyw do budowania rodziny zamiast wchodzenia w zbiorowe przyzwolenie niewolących ludzi korporacji
 4. mamy gotowe wyjaśnienie, szczególnie w okolicznościach, które teraz się dzieją, w których narzuca się tak wiele i nie wiadomo co jeszcze nierządy wymyślą.

WIĘCEJ NA STRONACH